Historian om Nymans

Vår historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Butiken startades den 13:e augusti 1890 av Ernst Nyman. Under det första året låg butiken i Stadshotellets lokaler, för att år 1891 flytta in på Ronnebygatan 39. Denna fastighet var då helt nybyggd, och eftersom vi fortfarande finns kvar på samma plats har det alltså inte förekommit någon annan verksamhet i våra lokaler. Detta måste vara något unikt idag!

Butiken var, som namnet säger, en ren ekiperingsaffär.  Detta innebär att det inte var skrädderiartiklar eller konfektion som såldes utan de något mindre delarna av den manliga klädseln. Exempelvis såldes skjortor, kragar, hattar, underkläder och även toalettartiklar. De "tyngre" bitarna som kostymer och så vidare skräddarsyddes normalt vid denna tid. Butiken blev snabbt mycket uppskattad och Ernst Nyman var en respekterad del av det civila samhället i Karlskrona. Noterbart är att vi är de äldsta kunder som Stenströms skjortfabrik fortfarande säljer sina produkter till, en tradition ända sedan sekelskiftet 18-1900-tal.

Ernst Nyman  avled 1927, vid en ålder av 63 år, varvid hans son, Otto Nyman, övertog rörelsen. Otto Nyman var född tolfte december 1890 och alltså årsbarn med butiken. Hans utbildning var gedigen, med både reservofficersexamen vid infanteriet och handelsutbildning från Göteborgs Handelsskola. Även språkligt var Otto Nyman välutbildad och behärskade både engelska och tyska språket, något som inte var så vanligt vid denna tiden.

Butiken drevs framgångsrikt av Otto Nyman under 60 år. Han var en välbekant profil i Karlskrona, och många äldre karlskroniter minns fortfarande hur han sommartid tog skärgårdsbåten från Nättrabybryggan till familjens sommarställe. Han hade sin bestämda plats i båtens akter där han avnjöt en god cigarr under färden ut till hustrun Helen, född Ljungkrans. Paret var barnlösa men hade genom åren ett flertal hundar.

Den  nionde december 1967 avled Otto Nyman på sin post, och efterträddes härvid som ägare av de mångåriga medarbetarna Erik Andersson och Nils Jonasson. Dessa var födda 1906 respektive 1908 och började båda sina karriärer i butiken som 15-åringar. Både Andersson och Jonasson var gifta, men båda äktenskapen var barnlösa. Nils Jonasson var i ungdomen mycket aktiv som friidrottare, och fortsatte senare sitt engagemang som ledare inom samma sport. Han gick allmänt under namnet "Slipsen", av lätt förståeliga skäl, och var mycket uppskattad.

Trion Nyman - Andersson - Jonasson var naturligtvis alla välkända i staden och hade ett antal smeknamn. På grund av deras något glesa frisyrer kallades de stundom för "Tre flintar", och eftersom  artighet var (och är) ett kännetecken för butiken och alla tre brukade bocka djupt efter avslutad affär, hände det att de även fick heta "De tre bockarna Bruse". 

John-Erik Jansson, som även han börjat i firman som 15-åring, 1952, övertog 1976 Anderssons 50% av aktierna i företaget. John-Erik hade börjat sin bana som affärselev, och alltså blivit upplärd av Otto Nyman. Under hans tid, och på hans initiativ, började Nymans sälja konfektion.  Detta var på senare delen av 50-talet, och de äldre delarna av personalen var inte övertygade om att detta var förenligt med de kvalitetskrav som ställdes på artiklarna i Nymans sortiment. Dessbättre föll satsningen väl ut, och sedan dess är det naturligt att vända sig till Nymans om man vill ha en riktigt snygg kostym eller blazer.  Även måttbeställningar är en del av vårt arv, och är även i dag en stor  del  av vår verksamhet. Nils Jonasson avled 2001, och överlät sin del av butiken till John-Erik Jansson i samband med sin  pensionering 1983.

Året efter, 1984, började John-Eriks son Per, född 1966, att arbeta i butiken på heltid. Han fick sina första aktier i företaget 1991, och är alltsedan dess delägare. Han delar ägarskapet med sin bror Tommy, född 1964, och bröderna öppnade under 1996 ytterligare en butik, vägg i vägg med Nymans. Namnet på denna butik är Carl XI Mode, och här finner man oftast Tommy, medan Per sköter den mesta administrationen för båda butikerna, och oftast befinner sig på Nymans.  Tommy blev delägare 1999, och efter att John-Erik pensionerat sig 2002, och överlåtit samtliga aktier till sönerna 2005 är dessa nu ensamma ägare till hela företaget.  John-Erik Jansson avled 2019, men gjorde sitt sista arbetspass endast någon månad tidigare. Han arbetade således 67 år i butiken.

Idag arbetar, förutom Per och Tommy Jansson, även Albin Jansson, Filip Persson, Louise Wictorenius och Jonas Fridolfsson i de båda butikerna.

2patrappaErik Andersson och Nils Jonasson på butikstrappan, 1920-tal.

westerholm.nilsjionasson.ottNils Jonasson, Otto Nyman och Erik Andersson framför skjortväggen, 1950-talet.

otto.nyman.75.arOtto Nyman på sin 75-årsdag, 1965.

jonasson.liten

Nils Jonasson

nilsjonasson.kassa2.1969                                  Nils Jonasson vid den legendariska kassaapparaten. Denna användes kontinuerligt 1898 till år 2000 och finns fortfarande på plats i butiken. 

j-e.1969                   John-Erik Jansson vid kassaapparaten. 1969.

nilsjonasson.pension                                                         Nils Jonasson skålar med Otto Nyman på fotot i samband med sin pensionering 1983.

j-e.hattarJohn-Erik Jansson

j-e.clas.vetej.perLängst till vänster, John-Erik Jansson och längst till höger, Per Jansson. 1980-tal.

Powered by Powered by